Μαχαίρι UP inox

maxairi

Προδιαγραφές

Ανοξείδωτο μαχαίρι με εξολκέα βέργας.
τιμή: € 30