Βαρύδι 750 γρ.

mm2

Προδιαγραφές

Εύκολη μεταβολή στην πλευστότητα χάρη στο πρακτικό σύστημα συγκράτησης των βαρών. Προσθέτουμε ή αφαιρούμε κιλά με το ενα χέρι. Τα βάρη μένουν σταθερά στην θέση που τοποθετήθηκαν και δεν υπάρχει κίνδυνος να φύγουν οταν απελευθερώνουμε την ζώνη μας.
8 ευρώ