Νήματα και δικανάκια Leadertec

Νήματα διαμέτρου 1.3 - 1.5 - 1.8 mm με τα αντίστοιχα δικανάκια.
τιμή κατόπιν συνεννόησης