Μαχαίρι UP inox

Ανοξείδωτο μαχαίρι με εξολκέα βέργας
τιμή: € 30