Βάσεις κάμερας

Βραχίονες και βάσεις κάμερας
40-50 ευρώ.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

Βάση για όλες τις κάμερες, με βέλτιστο οπτικό πεδίο και ευκολία στην όπλιση.
τιμή: € 37