Λάστιχο Pathos SP και XP

Λάστιχο χύμα ή με ρακόρ. Σε διαμέτρους από 17.5 έως 19 mm.
για χύμα λάστιχο τιμή ανα 10cm

Λάστιχο Power της BleuTec

Λάστιχο χύμα ή με ρακόρ. Σε διαμέτρους από 14 έως 19 mm.
για χύμα λάστιχο τιμή ανα 10cm

Λάστιχο Εxtreme της Sigalsub

Λάστιχο χύμα ή με ρακόρ. Σε διαμέτρους από 14 έως 19 mm.
για χύμα λάστιχο τιμή ανα 10cm